Σκοπός

Σκοπός της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, με την άσκηση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που αφορούν στην περαιτέρω εδραίωση, λειτουργία και ανάπτυξη του θεσμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την δημιουργική έκφραση και επικοινωνία των νέων ανθρώπων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων καθώς και σε κάθε δραστηριότητα που εντάσσεται στον κλάδο της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας, προάγει τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, ενδυναμώνει την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην:

α) Προαγωγή και διάδοση της κινηματογραφικής τέχνης στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των ταινιών για παιδιά και νέους,

β) Πνευματική καλλιέργεια, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία του ελληνικού κοινού και ειδικότερα του παιδικού και νεανικού κοινού,

γ) Κινηματογραφική εκπαίδευση και ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των νέων,

δ) Διεθνή προβολή και ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα δε του κινηματογράφου και των νεανικών οπτικοακουστικών δημιουργιών,

ε) Ενθάρρυνση της παραγωγής και διευκόλυνση της διανομής οπτικοακουστικών έργων που έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες και απευθύνονται στα παιδιά και τους νέους αλλά και έργων που έχουν δημιουργηθεί από παιδιά και νέους,

στ) Διεθνή προβολή του Πύργου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

ζ) Καθιέρωση του Πύργου και της ευρύτερης περιοχής ως τόπου συνάντησης Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών με το ελληνικό κοινό και ιδίως με τους νέους, τους εκπαιδευτικούς, τους θεσμικούς φορείς και τις οργανώσεις του παιδικού κινηματογράφου, της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και της οπτικοακουστικής επικοινωνίας και έκφρασης των παιδιών και των νέων, και ανάδειξή του ως τόπου επαγγελματικών συναντήσεων και ανταλλαγών, αγοράς και διάθεσης κινηματογραφικών έργων και οπτικοακουστικών προγραμμάτων,

η) Παραγωγή, ανάπτυξη, προαγωγή και διάδοση των πολιτιστικών αγαθών εν γένει.