Ο συνεταιρισμός
Ο συνεταιρισμός

Σκοπός

Σκοπός της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, με την άσκηση δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που …