Ιστορικό
Ιστορικό

Ιστορικό

Ο Κινηματογράφος για Παιδιά και Νέους

Ο Κινηματογράφος για Παιδιά και Νέους αποτελεί ένα ιδιαίτερο κινηματογραφικό είδος που έχει στο επίκεντρό του την παιδική και νεανική ηλικία, απευθύνεται στα παιδιά και τους νέους, αλλά και σ’ όλη την οικογένεια. Οι ταινίες του διαπνέονται από τις βασικές αρχές

 • της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (το δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, στην ελευθερία σκέψης και έκφρασης, στην ισότητα ενώπιον του νόμου, στην εργασία, στην υγεία, στη συμμετοχή στον πολιτισμό κλπ.) καθώς και
 • της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (προστασία των παιδιών από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό και του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο κ.λπ.).

Παράλληλα με τον ευρύτερο παιδαγωγικό χαρακτήρα τους, οι ταινίες αυτές αποσκοπούν ειδικότερα στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών και των νέων, στην καλλιέργεια της αισθητικής τους παιδείας, στην απελευθέρωση της φαντασίας τους, στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητάς τους καθώς και στην προετοιμασία και εκπαίδευση του μελλοντικού κοινού του κινηματογράφου.

Στην Ευρώπη και γενικά στις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου ο Κινηματογράφος για Παιδιά και Νέους άρχισε να αναπτύσσεται από τη δεκαετία του 1950 και διαδόθηκε ευρέως μέσα από θεσμοθετημένες δομές στο πλαίσιο της εθνικής κινηματογραφικής και εκπαιδευτικής πολιτικής των χωρών αυτών. Στην Ελλάδα δεν δημιουργήθηκαν αντίστοιχες δομές για τη διάδοση και ανάπτυξή του, ενώ οι λιγοστές ταινίες που γυρίστηκαν με θέμα την παιδική ηλικία, κυρίως από τη δεκαετία του 1980 και εντεύθεν, αποτελούσαν μεμονωμένες πρωτοβουλίες των δημιουργών τους: Αβδελιώδης (Το δέντρο που πληγώναμε), Σπύρου (Ο Ψύλλος), Δημόπουλος (Τα δελφινάκια του Αμβρακικού), Σταύρακας (Το καναρινί ποδήλατο), Ντούρος (Το φως που σβήνει) κ.ά. Έτσι, για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα παρέμενε εντελώς απούσα από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη των κινηματογραφικών φεστιβάλ για παιδιά και νέους, ενώ την ίδια στιγμή η εκπαιδευτική κοινότητα άρχισε να θέτει το αίτημα για ένταξη του κινηματογράφου στις δυο πρώτες εκπαιδευτικές βαθμίδες ως μέσου για τον οπτικοακουστικό γραμματισμό.

Η ίδρυση του Φεστιβάλ Ολυμπίας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, και ενώ στο μεταξύ οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες άρχισαν να κυριαρχούν σταδιακά στη μετάδοση της εικόνας και της πληροφορίας, ιδρύθηκε το 1997 το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

Η ιδέα και η πρωτοβουλία για την ίδρυσή του ανήκε στον σκηνοθέτη Δημήτρη Σπύρου, ο οποίος εισήγαγε τη σημαντική γνώση και εμπειρία που είχε αποκτήσει μέσα από τη συμμετοχή του σε πολλά διεθνή φεστιβάλ παιδικού κινηματογράφου στην Ευρώπη, την Αμερική και αλλού. Την πρωτοβουλία αυτή υιοθέτησε η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, η οποία διέβλεψε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός διεθνούς καλλιτεχνικού θεσμού που θα έδινε μια σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα στην περιοχή. Σε εθνικό επίπεδο, οι βασικοί στόχοι που έθεσε εξ αρχής το Φεστιβάλ ήταν:

 • Να κάνει γνωστό τον κινηματογράφο που απευθύνεται στο παιδικό και στο νεανικό κοινό,
 • Να θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξή του, και
 • Να προωθήσει την Κινηματογραφική Παιδεία.

Αν και επί σειρά ετών αντιμετώπισε πλήθος μικρών και μεγάλων δυσκολιών και εμποδίων, το Φεστιβάλ άρχισε να αποκτά πολύ γρήγορα διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία καθώς και μεγάλη αποδοχή από την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα τα παιδιά, τους εφήβους και την εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτό οφειλόταν στην υψηλή ποιότητα των ταινιών και τις εν γένει καλλιτεχνικές και αισθητικές επιλογές του, στην εκπαιδευτική του διάσταση, στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών και των νέων, στην οργανωτική αρτιότητα, στην αυθεντική φιλοξενία, στην ολοένα αυξανόμενη συμβολή του στην τοπική οικονομία και στην προβολή της περιοχής, στην παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και στις διαρκείς πρωτοβουλίες του για καινοτόμες δράσεις και ανάπτυξη, ακόμη και μέσα στα χρόνια της κρίσης.

Δράσεις

Εκτός από το διαγωνιστικό πρόγραμμα, το Φεστιβάλ ενσωμάτωσε σταδιακά στα προγράμματά του πληθώρα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που ανέδειξαν τον πολυδιάστατο καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο πολιτιστικό χαρακτήρα του. Με τις δραστηριότητες αυτές:

 • Προβάλλει κάθε χρόνο στα διαγωνιστικά προγράμματά του περισσότερες από 70 νέες ταινίες από την πρόσφατη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή,
 • Δίνει χώρο σε νεαρούς δημιουργούς να παρουσιάσουν τις δικές τους ταινίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και
 • Υλοποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες, αξιοποιώντας πρωτοποριακές μεθόδους μάθησης και επιμένοντας στον βασικό στόχο του για την προώθηση της Κινηματογραφικής Παιδείας.

Το Φεστιβάλ διεξάγεται κάθε Δεκέμβριο στον Πύργο, την Αμαλιάδα και άλλες πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ταυτόχρονα όμως έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά του καθ’ όλο το έτος σε δεκάδες άλλες περιοχές της χώρας και στο εξωτερικό.Οι δραστηριότητές του πραγματοποιούνται πάνω στους εξής τέσσερις άξονες:

 • Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους: Διαγωνιστικό πρόγραμμα με τέσσερα τμήματα: Μεγάλου μήκους μυθοπλασίας, Μικρού μήκους μυθοπλασίας, Μικρού μήκους κινουμένου σχεδίου και Ντοκιμαντέρ μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους (Kids & Docs). Παράλληλα προγράμματα με αφιερώματα κυρίως στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο και ειδικές προβολές.
 • Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio: Διαγωνιστικό πρόγραμμα ψηφιακών ταινιών μικρού μήκους που έχουν δημιουργήσει νέοι και νέες από την Ευρώπη και άλλες χώρες με τρία τμήματα: Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές, καθώς και ένα Πληροφοριακό Τμήμα.
 • School Cinema: Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με δεκάδες κινηματογραφικά εργαστήρια, σεμινάρια κλπ., που λειτουργούν ως κυψέλες καλλιτεχνικής δημιουργίας, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και απελευθερώνουν τη φαντασία και τις δημιουργικές ικανότητες των παιδιών και των νέων, ενώ παράλληλα παρέχουν τεχνογνωσία στους εκπαιδευτικούς και υποστηρίζουν τις πρωτοβουλίες τους για δημιουργία ταινιών στο σχολικό περιβάλλον.
 • Παράλληλες Εκδηλώσεις: Ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για τη λογοτεχνία, τη μουσική, τα εικαστικά, το θέατρο κ.ά., καθώς και ξεναγήσεις και άλλες δραστηριότητες για την προβολή και γνωριμία των ξένων επισκεπτών με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές δράσεις κινηματογραφικής παιδείας αποτελεί το πολυεθνικό εργαστήριο κινηματογραφικής δημιουργίας Mythos Project, που ίδρυσε το Φεστιβάλ το 2011 στον Πύργο και σε κάθε διοργάνωσή του συμμετέχουν περίπου 120 παιδιά από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (και την Ελλάδα). Στην έκθεση «Χαρτογράφηση των πρακτικών γραμματισμού στα Μέσα και δράσεις στην ΕΕ-28» του Ευρωπαϊκού Οπτικοακουστικού Παρατηρητηρίου, που αποτελεί τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Mythos Project περιλαμβάνεται στις “Case Studies” με την επισήμανση ότι είναι το μακροβιότερο ευρωπαϊκό εργαστήριο στην Ευρώπη και αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό από άποψη συμμετοχών και παραγόμενου έργου.

Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ Ολυμπίας πραγματοποιεί ετησίως περί τις 600 εκδηλώσεις και δραστηριότητες κάθε είδους (προβολές ταινιών, εργαστήρια, σεμινάρια, master classes, παραγωγή και εκδόσεις εκπαιδευτικού υλικού, υποβολή ταινιών σε άλλα φεστιβάλ και επιμέλειες προγραμμάτων, παρουσιάσεις νέων ταλέντων, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις, λογοτεχνικές εκδηλώσεις, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, συμμετοχή και εισηγήσεις σε φεστιβάλ, συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις κλπ.). Οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα σε 100-120 πόλεις και χωριά σε ολόκληρη τη χώρα και τις παρακολουθούν περί τις 45.000 θεατές (30.000 στην διοργάνωση του Δεκεμβρίου και 15.000 το υπόλοιπο έτος), ενώ στο εξωτερικό συμμετέχει σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ομοειδών φεστιβάλ σε περίπου 20 χώρες.

Χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη και ανάπτυξή του στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, κατά την οποία και παρά τη δραματική μείωση του προϋπολογισμού του, αύξησε τις εκδηλώσεις και δραστηριότητές του της κύριας διοργάνωσης του Δεκεμβρίου, αυξάνοντας τον αριθμό των θεατών της από 12.500 το 2010, στις 30.000 το 2019 (μεταβολή +150%).

Έτσι, με άξονα τις δραστηριότητές του, όλα αυτά τα χρόνια έγιναν πολύ σημαντικά βήματα: εισήχθη για πρώτη φορά στη χώρα ο Κινηματογράφος για Παιδιά και Νέους μέσα από την προβολή χιλιάδων ταινιών του είδους, τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξή του, αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στην κινηματογραφική και την εκπαιδευτική κοινότητα, καλλιεργήθηκε η καλλιτεχνική παιδεία και η αισθητική αγωγή, εκπαιδεύτηκαν χιλιάδες παιδιά και εκπαιδευτικοί, αξιοποιήθηκε σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό η σύγχρονη οπτικοακουστική τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η Ελλάδα πήρε τη θέση της στον διεθνή χάρτη των παιδικών και νεανικών κινηματογραφικών φεστιβάλ.

Επίσης ιδρύθηκε η μοναδική στη χώρα Ταινιοθήκη Παιδικών & Νεανικών Ταινιών, δημιουργήθηκε εναλλακτικό δίκτυο διανομής ταινιών για παιδιά και νέους σε συνεργασία με σχολεία, κινηματογραφικές λέσχες, συλλόγους, πνευματικά κέντρα και άλλους φορείς, λειτούργησε επί δέκα χρόνια το Cine ΦΙΛΙΠ ως παιδικό κινηματογραφικό στέκι της Αθήνας και εκδόθηκε πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, εκπαιδευτικά φυλλάδια, παιδαγωγικοί φάκελοι κλπ.) και  συντάχθηκε η πρώτη βασική βιβλιογραφία για την Κινηματογραφική Παιδεία και τον Παιδικό/Νεανικό Κινηματογράφο στην Ελλάδα. Έχοντας πίσω του όλες αυτές τις κατακτήσεις, τα αμέσως επόμενα χρόνια το Φεστιβάλ δίνει το κύριο βάρος του στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και προετοιμάζεται, μέσα από μια σειρά πιλοτικών προγραμμάτων και δράσεων που σχεδιάζει σε συνεργασία με πανεπιστήμια και άλλους φορείς, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει την επένδυση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επανάχρηση του παλιού εργοστασίου του ΑΣΟ στον Πύργο με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας.

Συνεργασίες και Δίκτυα

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους αναγνωρίζεται διεθνώς σήμερα ως ένας από τους σημαντικότερους και εγκυρότερους θεσμούς στο είδος του, ενώ από το 2013, μελέτη του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (British Film Institute – BFI) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το κατατάσσει στα σημαντικότερα φεστιβάλ παιδικού κινηματογράφου στην Ευρώπη.

Το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Camera Zizanio είναι μέλη διεθνών οργανισμών και δικτύων στον κλάδο της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας και ειδικότερα στον τομέα των οπτικοακουστικών φεστιβάλ και της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Στα δίκτυα αυτά συμμετέχουν και δραστηριοποιούνται οι σημαντικότεροι ευρωπαϊκοί φορείς με αντικείμενο την παραγωγή, διανομή και κυκλοφορία ευρωπαϊκών ταινιών, αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών, υλικών, εμπειριών, καλών πρακτικών κλπ. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας εκπροσωπεί την Ελλάδα σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, συνέδρια, επιστημονικές και επαγγελματικές συναντήσεις με αντικείμενο τον νεανικό κινηματογράφο και την οπτικοακουστική εκπαίδευση, προωθεί συνεργασίες και ανταλλαγές μεταξύ των νέων της Ευρώπης για καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση μέσω της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, οργανώνει εκπαιδευτικές αποστολές στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα προβάλλει και προωθεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και τις ελληνικές νεανικές οπτικοακουστικές δημιουργίες. Τα δίκτυα στα οποία συμμετέχει είναι:

 • European Children’s Film Association (ECFA),
 • Centre International du Film pour l’ Enfance et la Jeunesse (CIFEJ),
 • Youth Cinema Network (YCN).

Επίσης συνεργάζεται σε επίπεδο ανταλλαγής καλών πρακτικών, αλλά και συνεργειών για το σχεδιασμό και οργάνωση αφιερωμάτων κλπ. με τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ παιδικού κινηματογράφου: International Young Audience Film Festival Ale Kino! (Πολωνία), Barnefilmfestivalen Kristiansand Intl Children’s Film Festival (Νορβηγία), BUFF (Σουηδία), CPH PIX / Buster (Δανία), Ciné-jeune (Γαλλία), Cinekid (Ολλανδία), Oulu International Children’s and Youth Film Festival (Φινλανδία) και Zlín Festival / International Film Festival for Children and Youth (Τσεχία), Schlingel International Film Festival for Children and Young Audience (Γερμανία).

Από το 2018 εγκαινίασε τη συνεργασία του με το Neaniko Pediko Panepistimio Elladas και το δίκτυο EUCU.NET, που περιλαμβάνει 67 θεσμικά μέλη από 30 χώρες, με επίκεντρο την ενίσχυση της ιδέας των πανεπιστημίων των παιδιών μέσα από καινοτόμα προγράμματα, ενώ από το 2017 λαμβάνει την πιστοποίηση EFFE Label από την Ένωση Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ (European Festivals Association – EFA).

Σε εθνικό επίπεδο έχει συνάψει Πρωτόκολλα Συνεργασίας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για την έρευνα, σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων μεθόδων και προγραμμάτων για την κινηματογραφική εκπαίδευση, summer schools, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων κλπ. Επίσης συνεργάζεται με δίκτυα και οργανώσεις, όπως η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, η Παιδαγωγική Ομάδα «Σκασιαρχείο», εκπαιδευτικοί φορείς, δημοτικοί κινηματογράφοι, εκατοντάδες δημόσια σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα  κλπ.

Σημαντική είναι, τέλος, η συνεισφορά μια πλειάδας εθελοντών που με ενθουσιασμό, συνέπεια και θετική διάθεση αφιερώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους, συμβάλλοντας στην επιτυχή διεξαγωγή πολλών δράσεων του Φεστιβάλ.

Διοίκηση και Χρηματοδότηση

Στα πρώτα του βήματα ο θεσμός χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, ενώ απέκτησε σταδιακά την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, της ΕΡΤ, της Ε.Ε., δήμων και άλλων φορέων, που αναγνώρισαν το ρόλο και την προσφορά του στην κινηματογραφική δημιουργία, την καλλιτεχνική παιδεία, την αισθητική αγωγή κλπ. καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή του στην τοπική οικονομία και την τουριστική προβολή της περιοχής.

Το 1998 υποδείχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού η ανάθεση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ σε φορέα που θα μπορεί να διαχειρίζεται, σύμφωνα με το τότε νομικό πλαίσιο, τις χρηματοδοτήσεις και χορηγίες τρίτων φορέων. Έτσι ορίστηκε φορέας υλοποίησης το Νεανικό Πλάνο, καλλιτεχνική ομάδα η οποία λειτουργούσε από το 1992 και η οποία απέκτησε προς το σκοπό αυτό νομική προσωπικότητα με τη μορφή αστικής εταιρείας.

Το 2013 και καθώς ο φορέας υλοποίησης και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έθεταν επιτακτικά επί μια τριετία το αίτημα για τη θεσμοθέτηση του Φεστιβάλ, το ΥΠΠΟ (Τζαβάρας) συζήτησε για πρώτη φορά την δυνατότητα ίδρυσης ενός εποπτευόμενου φορέα του με τη μορφή ΝΠΙΔ, που θα είχε ως αντικείμενο τη λειτουργία του Φεστιβάλ. Εξ αιτίας των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, αυτό δεν κατέστη δυνατό και το 2014 προκρίθηκε από το ΥΠΠΟ (Γκερέκου) η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου, της Περιφέρειας και Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με μέλη τους εργαζόμενους στο Φεστιβάλ. Η διαδικασία αυτή, ολοκληρώθηκε τελικά από το ΥΠΠΟ το 2017 (Κονιόρδου) και από το 2018 ο θεσμός λειτουργεί πλέον στο πλαίσιο που ορίζει η συναφθείσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

Αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου «Λειτουργία και ανάπτυξη του θεσμού “Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους”» και έχει ως σκοπό να ενταχθεί ο θεσμός με επιτυχία στο νέο και διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον του κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού τομέα, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τις πολλαπλές προκλήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Συμβαλλόμενα μέρη είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση «ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας», που συστάθηκε από τους εργαζόμενους στο θεσμό και είναι ο φορέας υλοποίησης της Σύμβασης. Η Σύμβαση έχει τριετή διάρκεια και καλύπτει τα έτη 2018, 2019 και 2020, ο δε ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350.000,00 €, στον οποίο συνεισφέρουν το ΥΠΠΟΑ 125.000,00, η ΠΔΕ 125.000,00 και η ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας 100.000,00.

Η «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Φεστιβάλ Ολυμπίας» ιδρύθηκε το 2016 από τους εργαζόμενους στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και η λειτουργία της ελέγχεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και το εν γένει θεσμικό πλαίσιο για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, έχει έδρα τον Πύργο και παράρτημα στην Αθήνα. Τη διοίκησή της ασκεί Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών. Από την ίδρυσή της έως σήμερα, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης είναι ο Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Σύμφωνα με τη Προγραμματική Σύμβαση, η ΚΟΙΝΣΕΠ Φεστιβάλ Ολυμπίας δεν επιτρέπεται να αποκομίσει κέρδη από τις χρηματοδοτήσεις  που προορίζονται για τη λειτουργία του Φεστιβάλ. Παράλληλα η ίδια έχει αποφασίσει να μην προβαίνει σε διανομή πιθανών κερδών από άλλες δραστηριότητές της, αλλά να τα επανεπενδύει για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Φεστιβάλ, που είναι ενσωματωμένος στην Προγραμματική Σύμβαση, τα όργανα που έχουν την ευθύνη για την χάραξη και υλοποίηση της πολιτικής του είναι η Τριμελής Γραμματεία και ο Καλλιτεχνικός διευθυντής. Την Τριμελή Γραμματεία αποτελούν σήμερα οι Δημήτρης Σπύρου, Νίκος Θεοδοσίου και Χρήστος Κωνσταντόπουλος. Καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Δημήτρης Σπύρου και αναπληρωτής καλλιτεχνικός διευθυντής ο Παντελής Παντελόγλου.

Επίσης από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Φεστιβάλ τηρείται η παράδοση της σύστασης μιας Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία λαμβάνει τιμητικό χαρακτήρα. Πρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας και μέλη της είναι στελέχη του Φεστιβάλ, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους από το χώρο της τέχνης, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης καθώς και πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν την εθελοντική ομάδα του Φεστιβάλ.

Διοργάνωση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ

Χορηγός και Χορηγός Επικοινωνίας

ΕΡΤ

Συνεργασίες (2020)

Εκτός από τη θεσμική συνεργασία στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το Φεστιβάλ συνεργάζεται στενά με τους εξής φορείς που ενισχύουν οικονομικά συγκεκριμένες δράσεις του:

 • ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 • ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΔΑΣ
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επιμέρους συνεργασίες έχει επίσης με τους εξής φορείς:

Κινηματογραφικοί φορείς

 • Ευρωπαϊκή ενωση Παιδικού Κινηματογράφου
 • Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους
 • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
 • ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
 • διεθνεσ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ συρου
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
 • International Young Audience Film Festival Ale Kino! – Πολωνία
 • Barnefilmfestivalen Kristiansand Intl Children’s Film Festival -Νορβηγία
 • BUFF – Σουηδία
 • CPH PIX / Buster – Δανία
 • Ciné-jeune – Γαλλία
 • Cinekid – Ολλανδία
 • Oulu International Children’s and Youth Film Festival – Φινλανδία
 • Zlín Festival / International Film Festival for Children and Youth – Τσεχία
 • Schlingel International Film Festival for Children and Young Audience – Γερμανία
 • FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POUR ENFANTS DE MONTRÉAL – ΚΑΝΑΔΑΣ
 • NATIONAL FILM FESTIVAL FOR STUDENTS – ΟΛΛΑΝΔΙΑ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
 • ενωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών
 • ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
 • ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
 • ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ “ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ”

Εκπαιδευτικοί φορείς

 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗς ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 • EUCU.NET / Neaniko Pediko Panepistimio Elladas
 • national film festival for students (Ολλανδια)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΜΗ 
 • ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ
 • Παιδαγωγική Ομάδα «Σκασιαρχείο»
 • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟι και επιστημονικοι ΦΟΡΕΙς ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 • ΟΜΙΛΟΣ CINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
 • “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”-ΤΟΠΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άλλοι

 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στην ΕΛΛΑΔΑ
 • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
 • ΒΟΥΛΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ
 • ΆΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ